นโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

เช่นเดียวกับผู้ให้บริการเว็บไซต์ส่วนใหญ่ whatsappapks รวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลของประเภทที่เว็บเบราว์เซอร์และเซิร์ฟเวอร์มักจัดให้มีขึ้นเช่นประเภทเบราว์เซอร์การตั้งค่าภาษาไซต์อ้างอิงและวันที่และเวลาของคำขอของผู้เยี่ยมชมแต่ละครั้ง จุดประสงค์ของ whatsappapks ในการรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลคือการทำความเข้าใจว่าผู้เยี่ยมชม whatsappapks ใช้เว็บไซต์ของตนดีขึ้นอย่างไร ในบางครั้ง whatsappapks อาจเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลโดยรวม เช่น โดยการเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับแนวโน้มในการใช้งานเว็บไซต์ของตน

whatsappapks ยังรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจระบุตัวตนเช่นที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) สำหรับผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบและสำหรับผู้ใช้ที่แสดงความคิดเห็นในบล็อก / ไซต์ whatsappapks whatsappapks เปิดเผยเฉพาะที่อยู่ IP ของผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบและผู้แสดงความคิดเห็นภายใต้สถานการณ์เดียวกันกับที่ใช้และเปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง ยกเว้นที่อยู่ IP ของผู้แสดงความคิดเห็นและที่อยู่อีเมลจะมองเห็นได้และเปิดเผยต่อผู้ดูแลระบบของบล็อก/ไซต์ที่มีความคิดเห็น ถูกทิ้ง.

รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุ

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ whatsappapks บางคนเลือกที่จะโต้ตอบกับ whatsappapks ในลักษณะที่ต้องใช้ whatsappapks เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล จำนวนและประเภทของข้อมูลที่ whatsappapks รวบรวมนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของการโต้ตอบ ตัวอย่างเช่น เราขอให้ผู้เข้าชมที่ลงทะเบียนที่ whatsappapks เพื่อระบุชื่อผู้ใช้และที่อยู่อีเมล ผู้ที่ทำธุรกรรมกับ whatsappapks จะถูกขอให้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินที่จำเป็นในการประมวลผลธุรกรรมเหล่านั้นตามความจำเป็น ในแต่ละกรณี whatsappapks จะรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นหรือเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการโต้ตอบของผู้เยี่ยมชมกับ whatsappapks เท่านั้น whatsappapks ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ด้านล่าง และผู้เยี่ยมชมสามารถปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลได้เสมอ โดยมีข้อแม้ที่อาจป้องกันไม่ให้พวกเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์บางอย่าง

สถิติที่รวบรวมไว้

whatsappapks อาจรวบรวมสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของตน whatsappapks อาจแสดงข้อมูลนี้ต่อสาธารณะหรือมอบให้ผู้อื่น อย่างไรก็ตาม whatsappapks จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ด้านล่าง

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุบาง

whatsappapks เปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลและระบุตัวบุคคลได้เฉพาะกับพนักงาน ผู้รับเหมา และองค์กรในเครือที่ (i) จำเป็นต้องรู้ข้อมูลนั้นเพื่อดำเนินการในนามของ whatsappapks หรือเพื่อให้บริการที่มีให้ที่เว็บไซต์ whatsappapks และ ( ii) ที่ตกลงที่จะไม่เปิดเผยต่อผู้อื่น พนักงาน ผู้รับเหมา และองค์กรในเครือบางรายอาจอยู่นอกประเทศบ้านเกิดของคุณ โดยใช้เว็บไซต์ whatsappapks คุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังพวกเขา whatsappapks จะไม่ให้เช่าหรือขายข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลและระบุตัวบุคคลได้ให้กับทุกคน นอกเหนือจากพนักงาน ผู้รับเหมา และองค์กรในเครือ ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น whatsappapks เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจระบุตัวตนและระบุตัวบุคคลได้เฉพาะในการตอบสนองต่อหมายศาล คำสั่งศาล หรือคำขอของรัฐบาลอื่น ๆ หรือเมื่อ whatsappapks เชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยนั้นเป็น จำเป็นพอสมควรในการปกป้องทรัพย์สินหรือสิทธิ์ของ whatsappapks บุคคลที่สามหรือสาธารณะโดยรวม หากคุณเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของเว็บไซต์ whatsappapks และได้ระบุที่อยู่อีเมลของคุณแล้ว whatsappapks อาจส่งอีเมลถึงคุณเป็นครั้งคราวเพื่อบอกคุณเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่ ขอความคิดเห็นของคุณ หรือเพียงแค่แจ้งให้คุณทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับ whatsappapks และของเรา สินค้า. หากคุณส่งคำขอถึงเรา (เช่น ทางอีเมลหรือกลไกการตอบรับของเรา) เราขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่เพื่อช่วยให้เราชี้แจงหรือตอบสนองต่อคำขอของคุณ หรือเพื่อช่วยเราสนับสนุนผู้ใช้รายอื่น whatsappapks ใช้มาตรการทั้งหมดที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลงหรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจระบุตัวตนและระบุตัวบุคคลได้

คุ้กกี้

คุกกี้คือชุดข้อมูลที่เว็บไซต์จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชม และเบราว์เซอร์ของผู้เยี่ยมชมให้ไว้กับเว็บไซต์ทุกครั้งที่ผู้เยี่ยมชมกลับมา whatsappapks ใช้คุกกี้เพื่อช่วย whatsappapks ระบุและติดตามผู้เยี่ยมชม การใช้งานเว็บไซต์ whatsappapks และการตั้งค่าการเข้าถึงเว็บไซต์ ผู้เข้าชม whatsappapks ที่ไม่ต้องการวางคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ควรตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้ก่อนใช้เว็บไซต์ whatsappapks โดยมีข้อเสียคือคุณลักษณะบางอย่างของเว็บไซต์ whatsappapks อาจทำงานไม่ถูกต้องหากไม่มีคุกกี้

การโอนธุรกิจ

หาก whatsappapks หรือสินทรัพย์ทั้งหมดส่วนใหญ่ได้มา หรือในกรณีที่ whatsappapks เลิกกิจการหรือล้มละลาย ข้อมูลผู้ใช้จะเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่โอนหรือได้มาโดยบุคคลที่สาม คุณรับทราบว่าการถ่ายโอนดังกล่าวอาจเกิดขึ้น และผู้ได้รับ whatsappapks อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไปตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้

โฆษณา

โฆษณาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเราอาจถูกส่งไปยังผู้ใช้โดยพันธมิตรโฆษณาซึ่งอาจตั้งค่าคุกกี้ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เซิร์ฟเวอร์โฆษณารู้จักคอมพิวเตอร์ของคุณทุกครั้งที่ส่งโฆษณาออนไลน์ให้คุณเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณหรือผู้อื่นที่ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อมูลนี้ช่วยให้เครือข่ายโฆษณาสามารถนำเสนอโฆษณาที่ตรงเป้าหมายซึ่งพวกเขาเชื่อว่าคุณจะสนใจมากที่สุด นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมการใช้คุกกี้โดย whatsappapks และไม่ครอบคลุมการใช้คุกกี้โดยผู้โฆษณา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเล็กน้อย แต่ whatsappapks อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว และใน whatsappapks ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียว whatsappapks สนับสนุนให้ผู้เยี่ยมชมตรวจสอบหน้านี้บ่อยๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว หากคุณมีบัญชี whatsappapks คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ การใช้ไซต์นี้ต่อไปของคุณหลังจากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว