നിയമപരമായ നിരാകരണങ്ങൾ

1. വാറന്റി ഇല്ല

Latestmodapks.com (“വെബ്‌സൈറ്റ്”) അതിന്റെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഒരു സേവനമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി APK ഫയലുകൾ നൽകുന്നു. ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കത്തിന്റെയോ APK ഫയലുകളുടെയോ കൃത്യത, വിശ്വാസ്യത, പൂർണ്ണത, അല്ലെങ്കിൽ സമയബന്ധിതത എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ വാറന്റികളോ പ്രാതിനിധ്യങ്ങളോ നൽകുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വാറന്റികൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ വെബ്‌സൈറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നു, ഒന്നുകിൽ പ്രകടമായതോ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ആയ വാറന്റി, വ്യാപാരക്ഷമത, ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യത്തിനായുള്ള ഫിറ്റ്നസ് അല്ലെങ്കിൽ ലംഘനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതും എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താത്തതുമായ വാറന്റികൾ.

2. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം റിസ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുക

വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്ന് APK ഫയലുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിലാണ്. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ലഭ്യമായ ഏതെങ്കിലും APK ഫയലുകളുടെ സുരക്ഷയോ സുരക്ഷയോ പ്രവർത്തനക്ഷമതയോ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പ് നൽകുന്നില്ല. ഉപയോക്താക്കൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും APK ഫയലുകളുടെ ആധികാരികതയും നിയമസാധുതയും പരിശോധിക്കുന്നതിനും ഇൻസ്റ്റാളേഷന് മുമ്പ് വൈറസുകൾക്കും ക്ഷുദ്രവെയറുകൾക്കുമായി സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉചിതമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുന്നതിനും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്.

3. മൂന്നാം കക്ഷി ലിങ്കുകൾ

വെബ്‌സൈറ്റിൽ മൂന്നാം കക്ഷി വെബ്‌സൈറ്റുകളിലേക്കോ ഉറവിടങ്ങളിലേക്കോ ലിങ്കുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കാം. ഈ മൂന്നാം കക്ഷി വെബ്‌സൈറ്റുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിനോ സേവനങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയോ ഉത്തരവാദിത്തം സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ മൂന്നാം കക്ഷി വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെയോ ഉറവിടങ്ങളുടെയോ ഉപയോഗത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കോ ​​നഷ്ടങ്ങൾക്കോ ​​ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

4. പകർപ്പവകാശവും ബൗദ്ധിക സ്വത്തും

വെബ്‌സൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന APK ഫയലുകളും ഉള്ളടക്കവും പകർപ്പവകാശത്തിനും ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശത്തിനും വിധേയമായിരിക്കാം. വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്ന് APK ഫയലുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ബാധകമായ എല്ലാ പകർപ്പവകാശ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിന് ഉപയോക്താക്കൾ ഉത്തരവാദികളാണ്. APK ഫയലുകളുടെ ഏതെങ്കിലും അനധികൃത വിതരണമോ പുനർനിർമ്മാണമോ പകർപ്പവകാശവും ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശവും ലംഘിച്ചേക്കാം.

5. ബാധ്യതാ പരിമിതി

നിയമം അനുവദനീയമായ പരമാവധി പരിധി വരെ, Latestmodapks.com-ഉം അതിന്റെ ഉടമകളും അഫിലിയേറ്റുകളും പങ്കാളികളും ജീവനക്കാരും നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്നോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന നേരിട്ടോ, പരോക്ഷമോ, ആകസ്മികമോ, പ്രത്യേകമോ, അനന്തരഫലമോ, ശിക്ഷാപരമായതോ ആയ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കില്ല. വെബ്‌സൈറ്റോ APK ഫയലുകളോ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അത്തരം കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഉപദേശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും.

6. നിരാകരണത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ

മുൻകൂർ അറിയിപ്പ് കൂടാതെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ നിരാകരണം പരിഷ്കരിക്കാനോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് ഈ നിരാകരണം പതിവായി അവലോകനം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.

7. ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിവരങ്ങൾ

ഈ നിയമപരമായ നിരാകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ ആശങ്കകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]

Latestmodapks.com ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, ഈ നിരാകരണം അനുസരിക്കുന്നതിനും അതിന് വിധേയരാകുന്നതിനും നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. ഈ നിരാകരണത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അതിൽ നിന്ന് APK ഫയലുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും ദയവായി വിട്ടുനിൽക്കുക.