സ്വകാര്യതാനയം

വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശകർ

മിക്ക വെബ്‌സൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർമാരെയും പോലെ, ബ്രൗസർ തരം, ഭാഷാ മുൻഗണന, റഫറിംഗ് സൈറ്റ്, ഓരോ സന്ദർശക അഭ്യർത്ഥനയുടെയും തീയതിയും സമയവും പോലുള്ള വെബ് ബ്രൗസറുകളും സെർവറുകളും സാധാരണയായി ലഭ്യമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാത്ത വിവരങ്ങൾ Latestmodapks ശേഖരിക്കുന്നു. Latestmodapks സന്ദർശകർ അതിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാത്ത വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിലെ Latestmodapks ഉദ്ദേശം. കാലാകാലങ്ങളിൽ, Latestmodapks അതിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗത്തിലെ ട്രെൻഡുകളെക്കുറിച്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, മൊത്തത്തിൽ വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാത്ത വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടേക്കാം.

ലോഗിൻ ചെയ്‌ത ഉപയോക്താക്കൾക്കും Latestmodapks ബ്ലോഗുകൾ/സൈറ്റുകളിൽ അഭിപ്രായമിടുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്കുമായി ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ (IP) വിലാസങ്ങൾ പോലുള്ള വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാൻ സാധ്യതയുള്ള വിവരങ്ങളും Latestmodapks ശേഖരിക്കുന്നു. കമന്റേറ്റർ ഐപി വിലാസങ്ങളും ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങളും ദൃശ്യമാകുകയും അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ബ്ലോഗിന്റെ/സൈറ്റിന്റെ അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്റർമാർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതൊഴിച്ചാൽ, ചുവടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അതേ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ലോഗിൻ ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഉപയോക്താവിന്റെയും കമന്റേറ്ററുടെയും IP വിലാസങ്ങൾ മാത്രമേ Latestmodapks വെളിപ്പെടുത്തൂ. അവശേഷിച്ചു.

വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക

Latestmodapks വെബ്‌സൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള ചില സന്ദർശകർ Latestmodapks-നോട് വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയുന്ന വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ആവശ്യമായ വഴികളിൽ Latestmodapks-മായി സംവദിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. Latestmodapks ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അളവും തരവും ഇടപെടലിന്റെ സ്വഭാവത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർശകരോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഏറ്റവും പുതിയ മോഡാപ്‌കുകൾ ഒരു ഉപയോക്തൃനാമവും ഇമെയിൽ വിലാസവും നൽകാൻ. Latestmodapks ഉപയോഗിച്ച് ഇടപാടുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരോട്, ആ ഇടപാടുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ വ്യക്തിഗതവും സാമ്പത്തികവുമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധിക വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും, Latestmodapks-നുമായുള്ള സന്ദർശകരുടെ ഇടപെടലിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിന് ആവശ്യമായതോ ഉചിതമോ ആയിടത്തോളം മാത്രമേ Latestmodapks അത്തരം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കൂ. Latestmodapks, താഴെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതല്ലാതെ വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയുന്ന വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. വെബ്‌സൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ തടഞ്ഞേക്കാം എന്ന മുന്നറിയിപ്പോടെ, വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ സന്ദർശകർക്ക് എപ്പോഴും വിസമ്മതിക്കാം.

സംഗ്രഹിത സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്

Latestmodapks അതിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റുകളിലേക്കുള്ള സന്ദർശകരുടെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ ശേഖരിച്ചേക്കാം. Latestmodapks ഈ വിവരങ്ങൾ പൊതുവായി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുകയോ ചെയ്തേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, Latestmodapks താഴെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതല്ലാതെ വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയുന്ന വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ചില വ്യക്തികളുടെ സംരക്ഷണം

Latestmodapks അതിന്റെ ജീവനക്കാർക്കും കരാറുകാർക്കും അഫിലിയേറ്റഡ് ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്കും മാത്രമേ വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാനും വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാനുമുള്ള സാധ്യതയുള്ള വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, (i) Latestmodapks-നെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനോ Latestmodapks വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ലഭ്യമായ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനോ ആ വിവരം അറിഞ്ഞിരിക്കണം, കൂടാതെ ( ii) അത് മറ്റുള്ളവരോട് വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ജീവനക്കാരിൽ ചിലരും കരാറുകാരും അഫിലിയേറ്റഡ് ഓർഗനൈസേഷനുകളും നിങ്ങളുടെ മാതൃരാജ്യത്തിന് പുറത്തായിരിക്കാം; Latestmodapks വെബ്‌സൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, അത്തരം വിവരങ്ങൾ അവർക്ക് കൈമാറാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ മോഡാപ്‌ക്കുകൾ ആർക്കും വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാനും വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാനും കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. മുകളിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ അതിന്റെ ജീവനക്കാർക്കും കരാറുകാർക്കും അഫിലിയേറ്റഡ് ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്കും പുറമെ, Latestmodapks ഒരു സബ്‌പോണ, കോടതി ഉത്തരവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സർക്കാർ അഭ്യർത്ഥനകൾ എന്നിവയ്‌ക്ക് മറുപടിയായി മാത്രമേ വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാനും വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാനും സാധ്യതയുള്ള വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തൂ. Latestmodapks, മൂന്നാം കക്ഷികൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സ്വത്തോ അവകാശങ്ങളോ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ന്യായമായും ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു Latestmodapks വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌ത ഉപയോക്താവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, Latestmodapks ഇടയ്‌ക്കിടെ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഫീച്ചറുകളെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഒരു ഇമെയിൽ അയച്ചേക്കാം, നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്‌ബാക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ Latestmodapks-ൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളെ അപ്റ്റുഡേറ്റായി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യാം. ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ. നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അഭ്യർത്ഥന അയയ്‌ക്കുകയാണെങ്കിൽ (ഉദാഹരണത്തിന് ഇമെയിൽ വഴിയോ ഞങ്ങളുടെ ഫീഡ്‌ബാക്ക് മെക്കാനിസങ്ങളിലൊന്ന് വഴിയോ), നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന വ്യക്തമാക്കുന്നതിനോ പ്രതികരിക്കുന്നതിനോ മറ്റ് ഉപയോക്താക്കളെ പിന്തുണയ്‌ക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനോ അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്‌തമാണ്. വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാനും വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാനും സാധ്യതയുള്ള വിവരങ്ങളുടെ അനധികൃത ആക്‌സസ്, ഉപയോഗം, മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കൽ എന്നിവയിൽ നിന്ന് പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും Latestmodapks സ്വീകരിക്കുന്നു.

കുക്കികൾ

ഒരു വെബ്‌സൈറ്റ് ഒരു സന്ദർശകന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സംഭരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ ഒരു സ്ട്രിംഗാണ് കുക്കി, ഓരോ തവണ സന്ദർശകൻ മടങ്ങിവരുമ്പോഴും സന്ദർശകന്റെ ബ്രൗസർ വെബ്‌സൈറ്റിന് നൽകുന്നു. Latestmodapks സന്ദർശകരെ തിരിച്ചറിയാനും ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും, Latestmodapks വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗം, അവരുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് ആക്‌സസ് മുൻഗണനകൾ എന്നിവയെ സഹായിക്കാനും Latestmodapks കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. Latestmodapks വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെ ചില സവിശേഷതകൾ കുക്കികളുടെ സഹായമില്ലാതെ ശരിയായി പ്രവർത്തിച്ചേക്കില്ല എന്ന പോരായ്മയോടെ, Latestmodapks വെബ്‌സൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, കുക്കികൾ തങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത Latestmodapks സന്ദർശകർ കുക്കികൾ നിരസിക്കാൻ ബ്രൗസറുകൾ സജ്ജമാക്കണം.

ബിസിനസ് കൈമാറ്റങ്ങൾ

Latestmodapks അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എല്ലാ ആസ്തികളും ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ Latestmodapks ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുകയോ പാപ്പരത്തത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയോ ചെയ്താൽ, ഉപയോക്തൃ വിവരങ്ങൾ ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതോ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോ ആയ അസറ്റുകളിൽ ഒന്നായിരിക്കും. അത്തരം കൈമാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചേക്കാമെന്നും Latestmodapks ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഈ നയത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരാമെന്നും നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു.

പരസ്യങ്ങൾ

ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന പരസ്യങ്ങൾ കുക്കികൾ സജ്ജീകരിച്ചേക്കാവുന്ന പരസ്യ പങ്കാളികൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങളെയോ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെയോ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സമാഹരിക്കുന്നതിന് ഓരോ തവണയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓൺലൈൻ പരസ്യം അയയ്‌ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ തിരിച്ചറിയാൻ ഈ കുക്കികൾ പരസ്യ സെർവറിനെ അനുവദിക്കുന്നു. ഈ വിവരം പരസ്യ നെറ്റ്‌വർക്കുകളെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും താൽപ്പര്യമുള്ളതാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ടാർഗെറ്റുചെയ്‌ത പരസ്യങ്ങൾ നൽകാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഈ സ്വകാര്യതാ നയം Latestmodapks-ന്റെ കുക്കികളുടെ ഉപയോഗം കവർ ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും പരസ്യദാതാക്കളുടെ കുക്കികളുടെ ഉപയോഗം കവർ ചെയ്യുന്നില്ല.

സ്വകാര്യതാ നയം മാറ്റങ്ങൾ

മിക്ക മാറ്റങ്ങളും ചെറുതായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും, Latestmodapks അതിന്റെ സ്വകാര്യതാ നയം കാലാകാലങ്ങളിൽ മാറ്റിയേക്കാം, കൂടാതെ Latestmodapks-ൽ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരം. ഈ പേജിന്റെ സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടോയെന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ പരിശോധിക്കാൻ Latestmodapks സന്ദർശകരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു Latestmodapks അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്ന ഒരു അലേർട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തിയതിന് ശേഷവും നിങ്ങൾ ഈ സൈറ്റിന്റെ തുടർച്ചയായ ഉപയോഗം അത്തരം മാറ്റത്തിന് നിങ്ങളുടെ അംഗീകാരം നൽകും.