ข้อกำหนดการใช้งาน

อัปเดตล่าสุด: 10 มกราคม 2024

ยินดีต้อนรับสู่ LastModAPKs.com (“เว็บไซต์”) ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”) ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ การเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์

1 การยอมรับข้อกำหนด

โดยการใช้เว็บไซต์ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่อาจนำไปใช้กับบริการหรือคุณสมบัติเฉพาะที่นำเสนอบนเว็บไซต์

2 การใช้งานเว็บไซต์

2.1 จุดมุ่งหมาย: เว็บไซต์เป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้ใช้ในการดาวน์โหลดไฟล์ APK คุณสามารถใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและตามข้อกำหนดเหล่านี้เท่านั้น

2.2 การกระทำต้องห้าม: คุณตกลงที่จะไม่:

  • ใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต
  • อัปโหลด แจกจ่าย หรือส่งเนื้อหาใดๆ ที่เป็นอันตราย น่ารังเกียจ หรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  • แทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์หรือพยายามเข้าถึงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต
  • ใช้วิธีการอัตโนมัติใด ๆ เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์หรือรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์
  • แอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือกล่าวเท็จหรือบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลหรือนิติบุคคล
  • ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

3. บัญชีผู้ใช้

3.1 การสร้างบัญชี: คุณอาจต้องสร้างบัญชีเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลบัญชีของคุณและกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ

3.2 การยกเลิกบัญชี: เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับบัญชีของคุณและการเข้าถึงเว็บไซต์ตามดุลยพินิจของเราโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเราเชื่อว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือด้วยเหตุผลอื่นใด

4 ทรัพย์สินทางปัญญา

4.1 เนื้อหาเว็บไซต์: เนื้อหาทั้งหมด รวมถึงข้อความ กราฟิก โลโก้ และซอฟต์แวร์บนเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของ LatestModAPKs.com และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา คุณไม่สามารถใช้ ทำซ้ำ หรือแจกจ่ายเนื้อหาใด ๆ จากเว็บไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า

4.2 เนื้อหาของผู้ใช้: ด้วยการอัปโหลดหรือส่งเนื้อหาไปยังเว็บไซต์ คุณให้สิทธิ์แก่ LastModAPKs.com แบบไม่ผูกขาด ทั่วโลก และไม่มีค่าลิขสิทธิ์ในการใช้ ทำซ้ำ ปรับเปลี่ยน แจกจ่าย และแสดงเนื้อหาของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานและส่งเสริมเว็บไซต์

5 คำปฏิเสธ

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้น "ตามสภาพ" และ "ตามที่มีอยู่" เราไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเหมาะสมของข้อมูลและเนื้อหาที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์ของคุณถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

6 การจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใด LastModAPKs.com หรือบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางอ้อม เป็นผลสืบเนื่อง พิเศษ ไม่ได้ตั้งใจ หรือเชิงลงโทษใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ของคุณ แม้ว่าเราจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

7. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

LastModAPKs.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลา ข้อกำหนดฉบับล่าสุดจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ การที่คุณใช้งานเว็บไซต์ต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

8 กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของ [เขตอำนาจศาลของคุณ] โดยไม่คำนึงถึงหลักการขัดกันของกฎหมาย

9 ข้อมูลติดต่อ

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดติดต่อเราที่ [ป้องกันอีเมล]

โดยการใช้เว็บไซต์ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้